DomainRED

» Call : 081-9245600

หน้าแรก  •  จดโดเมนใหม่  •  แก้ไขโดเมน  •  ย้ายโดเมนเข้ามา  •  Whois  •  การชำระเงิน  •  ติดต่อเรา
» การชำระเงิน
ขั้นตอนการชำระค่าโดเมน

ชำระค่าบริการ ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือทาง ATM ของธนาคารเหล่านี้

บัญชีธนาคาร (สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา)
ธนาคาร สาขา บัญชี ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์ วีรพล สุเภากิจ 026-2-73288-6
ธนาคารกรุงเทพ ห้วยขวาง ออมทรัพย์ วีรพล สุเภากิจ 176-4-43566-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ สยามสแควร์ ออมทรัพย์ วีรพล สุเภากิจ 038-2-88295-8
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สยามสแควร์ ออมทรัพย์ วีรพล สุเภากิจ 123-1-27111-7
ธนาคารกรุงไทย เซ็นจูรี่ ออมทรัพย์ วีรพล สุเภากิจ 481-0-00457-0

 

Fax เอกสารการโอนเงิน มาที่ 0-2993-5293 หรือ Scan เอกสาร ส่งมาที่ info@domainred.com

* เขียนชื่อ โดเมนลงในเอกสารที่ส่งมาทุกครั้ง
* ค่าบริการจะไม่รวมถึงค่าโอน (กรณีโอนจากต่างจังหวัด หรือ โอนข้ามธนาคาร ทางธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม)

หากท่านมีคำถามอื่นๆ นอกเหนือจากรายละเอียดที่ได้แจ้งไปแล้วใน email นี้ ท่านสามารถ email สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@domainred.com หรือที่เบอร์โทร 080-220-9700ได้ตลอดเวลาทำการ (จ-ศ , 9:00-17.00 น.)